Service & Garantie

Garantie
Voor de Topview Masten geldt een garantie voor de duur van 1 jaar. Defecten ten gevolge van waterschade of onjuist gebruik vallen niet binnen de garantie. De garantie op de camera, indien geleverd via Topview Solutions, is afhankelijk van de cameraleverancier.

Levering
Topview Solutions streeft ernaar binnen 2 weken na ontvangst order te leveren. Indien de Topview Mast niet binnen 2 weken leverbaar blijkt door onvoorziene omstandigheden, dan ontvangt u hier tijdig bericht van. Levering gebeurt, tenzij anders overeengekomen, persoonlijk met een productdemonstratie voor juist gebruik.

Kwantum korting
Indien meerdere masten tegelijkertijd in order worden gegeven, zullen wij in samenwerking met u een passende totaalprijs overeenkomen.

Updates
Daar de Topview Mast een technisch product betreft is deze aan updates onderhevig. Daarom bieden wij de modificatie service: indien een update plaatsheeft, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Indien gewenst kan de Topview Mast tegen vooraf bepaald tarief geüpdate worden.

Comments are closed.